indonesiavietnamsaudi arabiarussiajapanindiabrazilaustriafrancechinaspainenglish

Với sự nằm bạn sẽ đến thông qua toàn thế giới,
nhưng không phải quay lại
     
Người đã được di chuyển núi, đã được ở mức
tương tự, mà bắt đầu đi đá nhỏ
     
Ngay cả những mong muốn của một doanh
nghiệp nhỏ ant là đủ để trời
     
 
Đừng nói chuyện với một người đàn ông phong
phú về xóa đói giảm nghèo
 
     
 
Một lợi thế ở đâu cũng là một thiệt thòi
 
     
 
The happiest slaves là bitterest Enemies
các quyền tự do ngôn luận
 
   
xin vui lòng cho tôi điều chỉnh